Główna Forum Kredyty bankowe Bank żąda aktu notarialnego jako zabezpieczenia kredytu przy podpisaniu ugody. Odpowiedz do: Bank żąda aktu notarialnego jako zabezpieczenia kredytu przy podpisaniu ugody.

#1011 Odpowiedz

AgnesM

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji objęte w formie aktu notarialnego to odpowiednik dotychczasowego BTE. Tak samo skraca procedurę aby bank otrzymał tytuł egzekucyjny. Możliwe są trzy formy. Różnica między aktami notarialnymi dotyczy zakresu możliwych do wyegzekwowania świadczeń .