Główna Forum Kredyty bankowe Bank żąda aktu notarialnego jako zabezpieczenia kredytu przy podpisaniu ugody. Odpowiedz do: Bank żąda aktu notarialnego jako zabezpieczenia kredytu przy podpisaniu ugody.

#1012 Odpowiedz

Riteusz

Akt notarialny może odnosić się zapłaty kwoty pieniężnej, jak i wydania rzeczy oznaczonych. W tym przypadku kwota dochodzona, musi być konkretnie wskazana. W drugim typie oświadczenia istotą jest obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, określonej poprzez górną granicę wysokości świadczenia lub wskazanie klauzuli waloryzacyjnej. W tym przypadku istotne jest wskazanie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Trzecia forma aktu notarialnego ogranicza zakres egzekucji do składników majątku, na których ustanowiono zabezpieczenie – rzecz, wierzytelność lub prawo jest obciążone hipoteką lub zastawem.