Główna Forum Pomoc dla zadłużonych Potwierdzenie prób polubownego rozstrzygnięcia sporu – wymogi prawne. Odpowiedz do: Potwierdzenie prób polubownego rozstrzygnięcia sporu – wymogi prawne.

#1021 Odpowiedz

Haller

W trakcie postępowania polubownego rozstrzygane są spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe. Wyłączone są spory o charakterze alimentacyjnym. Wyrok sądu polubownego wydany w Polsce może zostać uchylony przez sąd wyłącznie na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo zatwierdzeniu ich wykonalności.