#850 Odpowiedz

Perisic

W celu doprowadzenie do egzekucji komorniczej jest uzyskanie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Z uwagi na likwidacje BTE stosowana formą zabezpieczenia kredytu jest poddanie się egzekucji poprzez podpisanie aktu notarialnego. Z notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji mogą korzystać wszyscy wierzyciele, a nie tylko banki.