#988 Odpowiedz

dragon57

Wszystko zależy na jakim etapie jest sprawa. Przed etapem sądowym czy po? Jak przed to trzeba dogadywać się z wierzycielem. W przypadku bezskutecznych negocjacji i otrzymania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw z dobrym uzasadnieniem. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika, należy wykorzystać wszelkie należne narzędzia aby opóźnić lub odsunąć w czasie licytację.