#1001 Odpowiedz

Agatka

Zgodnie z założeniem Pani Premier, możliwość skorzystania z „programu mieszkanie plus” mają mieć możliwość również osoby z niskimi dochodami, klasa średnia. Rodziny wielodzietne będą dodatkowo punktowane. Program ma pomóc w tworzeniu oszczędności, przez klasę średnią. W przypadku regularnego oszczędzania państwo wypłaci premię w wysokości 15 %. Ciekawe ile czasu zajmie unormowanie całego programu, a tym bardziej jego wdrożenie w życie.