#910 Odpowiedz

MillerMilś

Do 2019 roku, w ramach programów unijnych, w spółdzielniach powstały programy umożliwiające przeprowadzenie restrukturyzacje zadłużenia mieszkaniowego. Warto zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużenia, doliczonego do bieżącego czynszu.