#929 Odpowiedz

Jarecky32

Świadczenie z pomocy społecznej typu alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. Kiedy jednak środki te wpłyną na konto bankowe, to traktowane są wyłącznie jako środki zgromadzone na koncie i mogą być zajęte. Aby nie dopuścić do zajęcia tych świadczeń należy złożyć pisemne lub ustne oświadczenie w Kancelarii Komorniczej dotyczące źródła i wysokości poszczególnych uzyskiwanych dochodów.