#878 Odpowiedz

Dzejms

O terminie opisu i oszacowania nieruchomości uczestników informuje komornik, w formie pisemnej. Zmiana tego terminu może ulec zmianie w drodze ustaleń z komornikiem, jeżeli dłużnik przedstawi odpowiednie podstawy. Zdarza się, iż mimo wyznaczonego terminu opisu, czynność nie jest dokonana z uwagi m.in. dyspozycyjność biegłego, który został do jej dokonania wyznaczony.