#961 Odpowiedz

burgundczyk

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie dla kredytobiorcy na wypadek gdyby zdarzenie losowe w sposób znaczący pogorszyło jego sytuację finansową. Jeżeli składka na ubezpieczenie została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania podczas zawiera umowy, można ubiegać się o zwrot za niewykorzystany okres ochrony – zgodnie z artykułem 813 kc. Większość warunków umożliwiających uzyskanie zwrotu ubezpieczenia zawartych jest w umowie kredytu.