#962 Odpowiedz

trzy_grosze_23

Jeżeli umowa kredytu została wypowiedziana, np. po roku, podczas gdy okres kredytowania przewidziany był na cztery lata można domagać się zwrotu ubezpieczenia za trzy lata. Również w przypadku gdy zobowiązanie, na podstawie cesji zostało przekazane firmie windykacyjnej – jeśli kredyt był ubezpieczony cały czas można się ubiegać o zwrot składki od banku.