Główna Forum Dyskusje ogólne Zadłużenie ZUS.

Otagowane: 

 • This topic is empty.
Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 37)
 • Autor
  Wpisy
 • #1034 Reply
  Nadia
  Gość

  Mam zadłużenie w ZUS. Chciałaby spłacić cały dług jednorazowo, ale umorzyć jak najwięcej odsetek? Czy jest taka możliwość? Ktoś miał taki problem?

  #1057 Reply
  Percival
  Gość

  Istnieje również możliwość uzyskania od ZUS zgody na późniejsze opłacenie składek – czyli odroczenie terminu ich płatności, bez dochodzenia ich w drodze egzekucji.

  #1056 Reply
  katka
  Gość

  Wniosek może być złożony w formie pisemnej ale również elektronicznej, telefonicznej oraz ustnej. Układ ratalny daje możliwość spłaty zadłużenia w miesięcznych ratach w okresie uzgodnionym z ZUS.Z chwilą zawarcia ugody zawieszone będzie postępowanie egzekucyjne i przestana być naliczane odsetki od należności.

  #1055 Reply
  De Mona
  Gość

  Od 1 grudnia 2015 roku łatwiej jest uzyskać zgodę na zawarcie układu ratalnego w ZUS. Zniesiony został obowiązek jednorazowej spłaty całości składek na ubezpieczenie emerytalne. Aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia składkowego na raty należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym m.in. informację dotyczącą zaległości, które chcemy rozłożyć na raty oraz propozycję okresu spłaty.

  #1283 Reply
  malinka
  Gość

  W przypadku niedotrzymania przez dłużnika warunków udzielonej ulgi, umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty jest rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, w całości, staje się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co skutkuje zwiększeniem zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.

  #1280 Reply
  Ja- Kobieta
  Gość

  Zawierając ugodę ZUS możliwe jest ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia, określającego m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w ramach udzielonej ulgi. Uwzględnienie wniosku o ulgę w formie ratalnej spłaty zadłużenia powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane począwszy od dnia następnego po dniu wpływu wniosku w tej sprawie. Ale do składek rozłożonych na raty może być doliczona opłata prolongacyjna, w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

  #1281 Reply
  chevalier
  Gość

  O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia. Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

  #1282 Reply
  Gabryś
  Gość

  Warunkiem niezbędnym do rozpoznania sprawy o udzielenie omawianej ulgi jest złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi. Rozłożeniu na raty podlega całość zadłużenia, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia.

  #1371 Reply
  Marcinekk
  Gość

  Wpis hipoteki może zostać dokonany w każdym czasie po spełnieniu wskazanego wyżej warunku. Nawet więc, gdy płatnik zawrze z ZUS-em układ ratalny i reguluje swoje zadłużenie, to ZUS może się zabezpieczyć poprzez ustanowienie hipoteki. Wówczas jednak egzekucja z nieruchomości nie będzie prowadzona, a wpis pełni funkcję dodatkowego zabezpieczeni. W przypadku gdy egzekucja z innych źródeł jest nieskuteczna, to po uzyskaniu wpisu hipoteki ZUS może dążyć do prowadzenia egzekucji z nieruchomości i w ten sposób odzyskać zaległości.

  #1369 Reply
  Ver_ona
  Gość

  Dokonanie wpisu do hipoteki, przez ZUS, ma na celu zabezpieczenie należności z tytułu nieopłaconych składek. Teoretycznie nie ma znaczenia, na jaką kwotę opiewa zadłużenie, jednak w praktyce przy stosunkowo niewielkich kwotach z tego rodzaju środka ZUS korzysta w ostateczności. Jeżeli dłużnik przejawia chęć spłaty zadłużenia, korzysta z układu ratalnego, a zadłużenie jest stosunkowo niewielkie, to ZUS raczej wpisu nie dokona. Gdy natomiast dłużnik nie podejmuje żadnych kroków w celu spłaty zadłużenia, to ZUS uzna, że wpis jest konieczny.

  #1370 Reply
  Infantylny
  Gość

  ZUS pozyskuje informacje o majątku przedsiębiorcy, który ma dług z tytułu nieopłaconych, ma prawo żądać od dłużnika wyjawienia nieruchomości i innych przysługujących mu praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki lub zastawu. Taki obowiązek wynika z art. 26 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawą ustanowienia hipoteki jest doręczona decyzja określająca wysokość należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowiedzialności następcy prawnego. Gdy więc dłużnik otrzyma taką decyzję, a jest np. właścicielem nieruchomości, to musi się liczyć z tym, że ZUS może złożyć wniosek o wpis hipoteki na tej nieruchomości. ZUS nie ma natomiast obowiązku uprzedzania płatnika, że zamierza z takiego uprawnienia skorzystać i dokonać wpisu.

  #2792 Reply
  Nicole
  Gość

  Tak ja miałam podobny problem i postanowiłam nie działać w pojedynkę bo nie byłam w stanie zapłacić kwoty którą dostałam od ZUS-u wiec zasięgnęłam porady. Tak właśnie szukając pomocy znalazłam. Jestem bardzo zadowolona bo udało się wynegocjować dogodne dla mnie warunki i udało mi się wyjśc z tarapatów.

  #8324 Reply
  ja
  Gość

  Przepraszam,ale to bajki dla ubogich,zus w zielonej górze odrzucił 3 moje wnioski, założył hipotekę na wspolne z siostrą mieszkanie, zrobił egzekucję na wynagrodzenie nieuwzględniajac alimentow na dzieci,ktore placilem,a przez zus nie moglem,w dodatku jak wzialem pozyczke na kwote z przyslanych decyzji egzekucyjnych,po potwierdzeniu telefonicznym ze to sa wszystkie jakie mam,okazalo sie,ze w tym samym wyliczonym okresie mam wieksza kwote i pozyczki mi nie starczy,drugiej nie zalatwie,z egzekucja nie stac mnie na splate pierwszej,co teraz powiedza mi Panstwo,ktorzy tak obszernie i dobrze opisywali ten moim zdaniem niefunkcjonujacy mechanizm pomocy.

  #8584 Reply
  Mariusz
  Gość

  Pomogę jednorazowo spłacić zaległość w ZUS lub US rozkładając płatność na wygodne raty nawet na 10 lat.

  #8623 Reply
  Sabina
  Gość

  Oferuję spłatę zadłużenia w ZUS i US. Mogę pomóc w zaciągnięciu kredytu z tymi zadłużeniami po wcześniejszej pomocy w ich spłacie.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 37)
Odpowiedz do: Zadłużenie ZUS.
Twoje informacje
Główna › Forum › Dyskusje ogólne › Zadłużenie ZUS. Otagowane: Zadłużenie ZUS This topic is empty. Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 37) 1 2 3 → Autor Wpisy 6 lipca, 2016 o 9:19 am #1034 Reply NadiaGość Mam zadłużenie w ZUS. Chciałaby spłacić cały dług jednorazowo, ale umorzyć jak najwięcej odsetek? Czy jest taka możliwość? Ktoś miał taki problem? 6 lipca,...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.