Główna Forum Dyskusje ogólne Pracodawca nie przelewa wynagrodzenia do komornika i zostawia je sobie.. Pracodawca nie przelewa wynagrodzenia do komornika i zostawia je sobie

#2301
Venoc
Gość

W przypadku niewypełniania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym może dojść do powstania szkody u wierzyciela. Szkoda taka występuje najczęściej wtedy, gdy na skutek zaniechania potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracownika egzekucja okazuje się bezskuteczna. Jeśli w takiej sytuacji wierzyciel wykaże, że pomiędzy działaniami lub zaniechaniami pracodawcy a powstaniem szkody istnieje związek przyczynowo-skutkowy, wierzyciel może żądać jej naprawienia. Wysokość szkody wierzyciela może być przy tym w niektórych przypadkach wyższa niż kwota, która miała zostać potrącona.

Główna › Forum › Dyskusje ogólne › Pracodawca nie przelewa wynagrodzenia do komornika i zostawia je sobie.. › Pracodawca nie przelewa wynagrodzenia do komornika i zostawia je sobie 10 lutego, 2024 o 4:45 pm #2301 VenocGość W przypadku niewypełniania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym może dojść do powstania szkody u wierzyciela....Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.