Już w 2019 roku e-maile zaczną zastępować listy polecone wysyłane przez urzędy. Obsługę e-korespondencji prawdopodobnie uzyska Poczta Polska. E-doręczenie, czyli e-mail, który ma mieć moc urzędową, zastąpi list polecony. Docelowo…
Czytaj dalej >>