Forum-oddluzanie.pl analizuje najlepsze oferty kredytowe w bankach i SKOK-ach. Dopasowujemy najlepsze rozwiązania kredytu gotówkowego do indywidualnych możliwości.


Poznaj ratę kredytu i złóż wniosek:

Spis treści:

Forum-kredytowe analizuje najlepsze oferty kredytowe w bankach i SKOK-ach. Dopasowujemy najlepsze rozwiązania kredytu gotówkowego do indywidualnych możliwości. Wybierz kwotę i okres spłaty i poznaj ratę kredytu. Złóż wniosek bez żadnych zobowiązań z góry.

Najtańszy kredyt gotówkowy: gdzie szukać?

Pożyczka konsumencka to rodzaj pożyczki, która używana jest w ustawodawstwie bankowym, wykorzystywana przez konsumentów do zaspokojenia ich ogólnych potrzeb, takich jak zakupy, wakacje, remont domu, spłata innych kredytów i chwilówek, i jest najczęściej używana bez hipoteki. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim: umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Kredyt gotówkowy 2024 Ranking
Gdzie uzyskać najlepszy kredyt gotówkowy 2024?

Kredyt gotówkowy: kalkulator i koszty

Przy obliczaniu kredytu gotówkowego uwzględniany jest kapitał, miesięczne oprocentowanie, termin spłaty oraz podatki. Po ustaleniu wysokości raty miesięcznej naliczane są miesięczne odsetki od pozostałej kwoty kapitału za każdy miesiąc. Miesięczna rata obejmuje sumę kapitału, odsetek, podatku od transakcji ubezpieczenia bankowego oraz funduszu wsparcia gospodarowania zasobami.

Przy obliczaniu kredytu gotówkowego obowiązują trzy kryteria. Te; kwota kredytu, oprocentowanie i termin zapadalności. Kalkulacja pożyczki jest dokonywana z następującymi informacjami:

 • Kwota główna: Całkowita wypłacona kwota pożyczki 
 • Odsetki: stopa procentowa, jaką należy zapłacić za wykorzystaną pożyczkę 
 • Zapadalność: jak długo iw jakich okresach dług zostanie spłacony

Aby obliczyć kredyty konsumpcyjne, należy przede wszystkim znaleźć potrzebne liczby za pomocą podwzorów obliczania kredytów ogólnego przeznaczenia. Pierwszą czynnością w pierwszym podformule, która ma zostać użyta, jest znalezienie miesięcznej kwoty płatności. Wzór na obliczenie miesięcznej kwoty spłaty kredytu gotówkowego jest następujący:

P: Całkowita wykorzystana kwota kredytu gotówkowego

r: Stopa procentowa  

n: Liczba płatności do wykonania 

Na przykład miesięczna spłata przykładowej pożyczki gotówkowej w wysokości 10 000 PLN z 36-miesięcznym terminem zapadalności i 2% miesięcznym oprocentowaniem jest obliczana w następujący sposób: 

Liczba wpłat do uregulowania do terminu zapadalności: 36 

Wykorzystany kredyt (kapitał): 10 000

Całkowita spłata = Rata miesięczna X Całkowita liczba spłat

392,33 x 36 = 14,123 

oraz

Całkowite zapłacone odsetki = Całkowita spłata – kapitał 

14,123 – 10 000 = 4,123 

Moduł kalkulacji kredytów gotówkowych forum-oddluzanie.pl może być używany do obliczeń obejmujących bieżące stopy procentowe, różne terminy zapadalności.

Kredyt gotówkowy stałe oprocentowanie

Górna granica kredytów konsumpcyjnych lub gotókwkowych została ustalona na 100 tys. PLN. Konsumenci mogą zaciągnąć kredyt gotówkowy tak, aby ich miesięczna spłata kredytu nie przekraczała 50% ich miesięcznych dochodów.

Przy ustalaniu oprocentowania kredytów gotówkowych skuteczne są następujące czynniki:

 • Polityka odsetkowa Banku Centralnego
 • Koszty przechowywania (depozytu) pieniędzy przez banki
 • Inflacja
 • Bilans popytu na kredyt

Czynniki determinujące oprocentowanie kredytów gotówkowych powodują, że stopy procentowe różnią się w zależności od banków. Na przykład bank o podwyższonym oprocentowaniu depozytów może udzielać pożyczek o niższym oprocentowaniu.

Oddłużanie: czy da się anulować długi? Przeczytaj.

Czy istnieje nieoprocentowana pożyczka konsumencka?

Istnieją nieoprocentowane pożyczki gotówkowego udzielane przez banki partycypacyjne. Banki, które w Polsce nazywane są bankami partycypacyjnymi, a na całym świecie klasyfikowane są jako banki gospodarstwa krajowego, działają w sektorze bankowym metodą podziału zysków, a nie odsetek. Nieoprocentowana pożyczka konsumencka nie oznacza pożyczki bezodsetkowej, a pożyczka ta też ma swój koszt. Jednak w ramach zasady działania banków partycypacyjnych powstaje koszt zwany stopą zysku. Aby dokonać wyboru między pożyczką nieoprocentowaną a pożyczką oprocentowaną, zaleca się, aby konsumenci podejmowali decyzję porównując łączne kwoty spłaty.

Jak przygotowywana jest tabela spłat kredytu gotówkowego?

Tabela spłat kredytu ogólnego przeznaczenia to tabela przedstawiająca szczegóły dotyczące kapitału, odsetek, PROWIZJI i INNYCH KOSZTÓW do spłaty w okresie zapadalności dla każdej raty. W kredytach konsumpcyjnych odsetki naliczane są od pozostałego kapitału, natomiast UBEZPIECZENIA i INNYCH KOSZTÓW naliczane są od odsetek zapłaconych w danym miesiącu. Dlatego im bliżej terminu zapadalności, tym spłacane są niższe odsetki, a większa część płatności jest odliczana od spłaty kapitału. 

Aby przygotować tabelę spłat kredytu gotówkowego, należy przede wszystkim znaleźć miesięczne raty. Następnie naliczane są miesięczne odsetki od kwoty pierwszej pożyczki i znaleziona jest kwota odsetek do zapłaty za ten miesiąc. UBEZPIECZENIA i INNYCH KOSZTÓW są obliczane na podstawie tego odsetka. Kwoty odsetek, UBEZPIECZENIA i INNYCH KOSZTÓW są sumowane i odejmowane od kwoty raty. Kwota ta będzie całkowitą kwotą do odliczenia od kapitału. Następnie kwota ta jest odliczana od kapitału i ten sam proces powtarzany jest w dolnym wierszu. Proces ten powtarzany jest do upływu terminu zapadalności i przygotowania tabeli spłat kredytu gotówkowego. 

Przykładowy harmonogram spłaty pożyczki zapadającej na 36 miesięcy w wysokości 100 000 PLN z miesięcznym oprocentowaniem 1,2% przedstawia się następująco:

Liczba rat Kwota raty Główny Odsetki INNYCH KOSZTÓW Ubezpieczenie Pozostało do spłaty 
jeden 3579 2,139,22 1.200,00 PLN 180,00 PLN 60,00 zł 97 860,78 
3579 2.170.03 1174,33 PLN 176,15 zł 58,72 zł 95 690,75 
3579 2.201.28 1148,29 PLN 172,24 zł 57,41 zł 93 489,47 
3579 2232,98 1,121,87 PLN 168,28 zł 56.09 zł 91.256,50 
3579 2.265.13 1 095,08 PLN 164,26 zł 54,75 PLN 88 991,37 
3579 2297,75 1067,90 PLN 160,18 zł 53,39 zł 86 693,62 
3579 2330,84 1040,32 PLN 156,05 zł 52,02 zł 84.362,78 
3579 2,364,40 1012,35 PLN 151,85 PLN 50,62 zł 81 998,38 
3579 2398,45 983,98 zł 147,60 zł 49,20 zł 79 599,94 
10 3579 2432,98 955,20 PLN 143,28 zł 47,76 zł 77 166,95 
11 3579 2 468,02 926,00 PLN 138,90 PLN 46.30 zł 74 698,93 
12 3579 2,503,56 896,39 zł 134,46 zł 44,82 zł 72 195,37 
13 3579 2539,61 866,34 PLN 129,95 PLN 43,32 zł 69 655,76 
14 3579 2576,18 835,87 PLN 125,38 zł 41,79 zł 67 079,58 
15 3579 2613,28 804.96 zł 120,74 zł 40,25 zł 64,466,31 
16 3579 2650,91 773,60 PLN 116,04 PLN 38,68 zł 61.815,40 
17 3579 2 689,08 741,78 zł 111,27 PLN 37.09 zł 59,126,32 
18 3579 2.727.80 709,52 PLN 106,43 PLN 35,48 PLN 56 398,51 
19 3579 2767,08 676,78 zł 101,52 PLN 33,84 zł 53 631,43 
20 3579 2806,93 643,58 zł 96,54 PLN 32,18 zł 50 824,50 
21 3579 2847,35 609,89 PLN 91,48 zł 30,49 zł 47 977,15 
22 3579 2.888.35 575,73 PLN 86,36 zł 28,79 PLN 45,088,79 
23 3579 2929,94 541,07 zł 81,16 zł 27.05 PLN 42,158,85 
24 3579 2972,14 505.91 PLN 75,89 PLN 25.30 PLN 39186,71 
25 3579 3014,93 470,24 PLN 70,54 zł 23,51 zł 36,171,78 
26 3579 3058,35 434,06 zł 65,11 zł 21,70 zł 33 113,43 
27 3579 3.102.39 397,36 zł 59,60 PLN 19,87 zł 30 011,04 
28 3579 3.147.06 360,13 zł 54.02 zł 18.01 PLN 26 863,97 
29 3579 3.192.38 322,37 zł 48,36 zł 16.12 PLN 23 671,59 
30 3579 3238,35 284.06 PLN 42,61 PLN 14.20 PLN 20 433,24 
31 3579 3284,98 245,20 PLN 36,78 zł 12.26 PLN 17 148,25 
32 3579 3332,29 205,78 zł 30,87 zł 10.29 PLN 13 815,96 
33 3579 3380,27 165,79 PLN 24,87 zł 8.29 zł 10 435,69 
34 3579 3428,95 125,23 zł 18,78 zł 6,26 PLN 7.006.74 
35 3579 3 478,33 84,08 zł 12.61 PLN 4,20 PLN 3,528,41 
36 3579 3,528,41 42,34 zł 6.35 PLN 2,12 PLN 0,00

Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń

Chociaż warunki kredytów gotówkoego różnią się w zależności od preferencji konsumentów i banków, najwyższy obowiązujący termin spłaty jest określany przez ustawę w zależności od wykorzystanej kwoty kredytu. umowę o kredyt gotówkowy rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Jakie są warunki kredytu gotówkowego?

Terminy pożyczek ogólnego przeznaczenia wahają się od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Podczas gdy banki zazwyczaj oferują najkrótszą opcję 12-miesięcznego okresu zapadalności, 24 miesiące dla kredytów konsumpcyjnych powyżej 50 tys. PLN oraz prawne maksimum 36 miesięcy dla kredytów konsumpcyjnych poniżej 50 tys. PLN. 

Okres spłatyKwota kredytu Oprocentowanie Całkowite należne odsetki 
12 miesięcy 10 000 1,2% 800 PLN 
18 miesięcy 10 000 1,2% 1186 PLN 
24 miesiące 10 000 1,2% 1582 PLN 
36 miesięcy 10 000 1,2% 2404 PLN

Jak ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Wnioski o kredyt gotówkowy można składać online lub fizycznie za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Poprzez złożenie wniosku poniżej
 • Z kanałów bankowości internetowej 
 • Z call center banków 
 • W niektórych bankach przez SMS 
 • Z oddziałów banków 
 • Z pomocą pośredników kredytowych, np. Conectum
 • Od instytucji uprawnionych do udzielania kredytów

Czym są dokumenty wniosku o kredyt gotówkowy?

Dokumenty aplikacyjne o kredyt gotówkowy różnią się w zależności od dochodów lub stylu pracy. Lista dokumentów wymaganych we wniosku o kredyt gotówkowy wszystkich osób przedstawia się następująco:

 • Dowód osobisty
 • Raport BIK
 • Zaświadczenie o dochodach (jeśli istnieje)

Oprócz tych dokumentów, dodatkowe dokumenty wniosku o kredyt gotówkowy dla pracowników sektora prywatnego: 

 • Raport KRD 
 • Niezaleganie z podatkami
 • Potwierdzenie uzyskiwania dochodu

W przypadku pracowników publicznych wymagana jest tylko lista płac, a w przypadku emerytów wymagany jest podział emerytur.

Kto może wziąć kredyt gotówkowy?

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, należy spełnić określone warunki. Zgodnie z przepisami prawa i obecną praktyką, z kredytu gotówkowego mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Bycie pełnoletnim: Aby otrzymać pożyczkę konsumencką, musisz mieć ukończone 18 lat. 
 • Ocena banku: Aby wziąć kredyt gotówkowy, konieczne jest spełnienie kryteriów kredytowych banku. Banki zazwyczaj udzielają pożyczek osobom o ratingu kredytowym BIK od 50 do 100. 
 • Posiadanie dochodu: Osoby, które wezmą kredyt gotówkowy, muszą mieć dochód i udokumentować ten dochód. 
 • Poręczyciel: Na żądanie banku osoby, które zaciągną kredyty konsumpcyjne, mogą potrzebować znaleźć poręczyciela.

Dowiedz się więcej: Kredyty na spłatę chwilówek


Szybki wniosek oddłużeniowy:

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Czy osoby niebędące pracownikami mogą brać pożyczki gotówkowe?

Osoby niepracujące, pod warunkiem posiadania regularnych dochodów, mogą wziąć kredyt gotówkowy. Niektóre rodzaje dochodów konsumentów, którzy mogą brać kredyty konsumpcyjne, ale nie pracują, są następujące:

 • Osoby posiadające umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, kontrakty, itp.
 • Emeryci
 • Osoby, które uzyskują dochody z najmu z posiadanej nieruchomości 
 • Osoby, które uzyskują opłaty za uczestnictwo lub inne rodzaje dochodów od firm, z którymi są partnerami 
 • Ci, którzy mają konto depozytowe w banku 
 • Osoby prowadzące działalność rolniczą

Oprócz tego osoby z udokumentowanymi dochodami mogą również uzyskać kredyty konsumpcyjne w wyniku ocen banków. Ponadto osoby, które nie mają dochodów, mogą otrzymać kredyt gotówkowy, jeśli spełniają określone warunki. Na czele stoją kredyty hipoteczne, natomiast osoba z czystą historią kredytową może otrzymać pożyczkę według uznania banku, jeśli nie ma żadnych dochodów. W takim przypadku banki mogą poprosić konsumentów o poręczycieli. 

Czy zadłużeni lub bezrobotni mogą otrzymać kredyty gotówkowe?

Poza zachętami udzielanymi przez państwo w różnych okresach i banki udzielające zadłużonym lub bezrobotnym pożyczek bez zaświadczeń o dochodach, zadłużeni lub bezrobotni, które nie mają żadnych dochodów lub nie mają majątku, nie mogą uzyskać kredytów konsumpcyjnych. Nie ma odmiennego wniosku od innych konsumentów, aby zadłużeni lub bezrobotni zaciągali kredyty konsumpcyjne, a o warunki niezbędne do uzyskania kredytu gotówkowego muszą spełnić wszyscy.

Które banki udzielają kredytów gotówkowych?

Banki udzielające nieoprocentowanych kredytów konsumpcyjnych to:

 • PKO BP S.A.
 • Pekao S.A.
 • Alior Bank
 • ING Bank
 • mBank
 • Millenium
 • Santander Bank Polska
 • Santander Consumer Bank
 • Credit Agricole Bank Polska
 • SKOKi i Banki Spółdzielcze

Główną cechą banków udzielających nieoprocentowanych kredytów konsumpcyjnych jest to, że są bankami partycypacyjnymi. Banki te udzielają kredytów gotówkowych zgodnie z islamskimi procedurami, nie z oprocentowaniem, ale z wnioskiem o udział w zyskach. Najpopularniejszym z tych banków jest PKO BP, ING, Alior lub mBank. Chociaż formuła obliczania nieoprocentowanej pożyczki gotówkowej i formuła obliczania nieoprocentowanej pożyczki gotówkowej są takie same, zaleca się, aby konsumenci przyjrzeli się łącznym kwotom spłaty przy porównywaniu nieoprocentowanego kredytu gotókowego z oprocentowaniem.

Powiązane artykuły:

Które banki mają najniżej oprocentowane kredyty gotówkowe?

Według kwoty kredytu i terminu spłaty (MIESIĄC) (ROK), banki udzielające kredytów konsumpcyjnych o najniższym oprocentowaniu to:

 • Alior Bank udzielający najniżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na 10.000 PLN i 48-miesięcznym terminie zapadalności z oprocentowaniem 9,04% W banku 
 • BNP Paribas Bank udzielający najniżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na 10.000 PLN i 24 miesiące z oprocentowaniem 17,44% W banku 
 • Bank Pekao udzielający najniżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na 10 000 PLN i 36 miesięcy zapadalności z oprocentowaniem 9,91% W banku 
 • Bank City Handlowy udzielający najniżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na 50 000 PLN i 48 miesięcy z oprocentowaniem 8,70 % W banku 
 • PKO Bank Polski udzielający najniżej oprocentowanego kredytu gotówkowego na 50 000 PLN i 48 miesięczny termin zapadalności z oprocentowaniem 8,18% W banku 
 • ING Bank, bank udzielający najniższego oprocentowania kredytu gotówkowego na 20 000 PLN i 48-miesięczny okres zapadalności, z oprocentowaniem 18,80%

Jak długo trwa zaciągnięcie pożyczki gotówkowej?

O ile wzięcie kredytu gotówkowego w banku, w którym pracuje lub jest klientem płacowym, może zająć konsumentowi zaledwie 5 minut, o tyle średni czas wypłaty kredytu gotówkowego to 1-2 dni, a najdłuższy okres akceptacji to 1 tydzień. Fakt, że konsument ma zdolność kredytową BIK od 50 do 100, a także posiada depozyty w banku lub jest klientem płacowym, skutecznie skraca ten okres. Wydłużenie procesu wypłaty kredytu gotówkowego z przyczyn takich jak zaciągnięcie przez konsumenta kredytu gotówkowego w banku, w którym nigdy wcześniej nie pracował, brak aktualnych danych osobowych i dochodowych konsumenta w banku, do którego wniosek o pożyczkę oraz żądanie dodatkowego zabezpieczenia przez bank ze względu na słabą zdolność kredytową konsumenta.

Czy mogę otrzymać natychmiastowy kredyt gotówkowy?

Natychmiastowe pożyczki konsumpcyjne do 100 tys. PLN można wypłacić online lub za pośrednictwem call center banków. Aby otrzymać natychmiastowe pożyczki gotówkowe, ważne jest, aby konsumenci dokonywali transakcji za pośrednictwem banku, z którym aktywnie współpracują. Zatwierdzenie kredytów jest oceniane według kryteriów bankowych, ale ponieważ systemy aktywnie działających banków posiadają informacje o dochodach i inne dokumenty, banki, które aktywnie działają, powinny być preferowane w przypadku natychmiastowych kredytów konsumpcyjnych. 

Co się stanie, jeśli raty kredytu gotówkowego nie zostaną spłacone na czas?

Zgodnie z art. 18/2 Rozporządzenia o kredytach gotówkowych w przypadku niespłacenia w terminie rat kredytu konsumenckiego naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości do 30% odsetek kredytu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tegoż rozporządzenia, w przypadku niespłacenia dwóch rat kredytu pod rząd, jeżeli w umowie uzgodniono wycofanie całego kredytu, bank może zażądać spłaty całego zadłużenia. W przypadku niespłacenia zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego przez dwa kolejne okresy, bank będący wierzycielem ostrzega dłużnika, że ​​długi zostaną uregulowane w ciągu 30 dni. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania tego zawiadomienia, rozpocznie się postępowanie prawne. 

Jak zaciągnięcie kredytu gotówkowego wpływa na Twoją zdolność kredytową?

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego nie wpływa na rating kredytowy, zlecenie zapłaty tego kredytu gotówkowego jest głównym czynnikiem wpływającym na rating kredytowy.

Czy kredyty konsumenckie i kredyty gotówkowe to to samo?

Kredyt gotówkowy to potocznie nazywana pożyczka konsumencka. Ponieważ jest wykorzystywany zgodnie z potrzebami konsumentów, pożyczka ta nazywana jest pożyczką konsumencką.

Jaki jest koszt kredytu gotówkowego?

Koszt sprawy to suma opłaty alokacyjnej określonej w Rozporządzeniu w sprawie trybu i zasad pobierania opłat od konsumentów finansowych oraz kosztów kredytu gotókowego żądanego przez banki.

Jaki jest koszt kredytu gotówkowego?

Zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie procedur i zasad pobierania opłat od konsumentów finansowych opłata za alokację kredytu wynosi 5 od tysiąca wykorzystanego kredytu i sumy kosztów kredytu dożywotniego osoby, która udzieli kredytu. pożyczka konsumencka.

Opłata za alokację kredytu dla kredytu gotówkowego w wysokości 100 000 PLN wynosi 500 PLN. Ponadto koszt pożyczki konsumenckiej jest obliczany przez dodanie kosztu ubezpieczenia na życie, który różni się w zależności od osoby. 

Dlaczego pożyczka gotówkowa nie została zatwierdzona?

Istnieje wiele powodów, dla których pożyczka konsumencka może nie zostać zatwierdzona, a mogą to być tak proste, jak bardzo ważna niska ocena kredytowa lub brak dokumentów. Najczęstsze powody niezatwierdzenia kredytu gotówkowego to:

 • Niska ocena kredytowa: Ponieważ osoby z oceną kredytową poniżej 1100 w skali ratingowej od 0 do 1900 są określane jako osoby o średnim ryzyku, jest bardzo prawdopodobne, że ich wnioski o pożyczkę ogólnego przeznaczenia nie zostaną zatwierdzone.  
 • Niedobór dochodów: Raty spłaty kredytu gotówkowego są ograniczone do połowy całkowitego dochodu konsumenta. Jeżeli konsument ubiega się o pożyczkę, której wysokość przekracza połowę jego miesięcznych dochodów, pożyczka nie zostaje zatwierdzona. 
 • Znajdowanie się na czarnej liście banku: Osoby, które podjęły kroki prawne z powodu niespłacenia wykorzystanego w poprzednim okresie produktu kredytowego, znajdują się na czarnej liście banków na 5 lat. W przypadku znalezienia się na czarnej liście wniosek o pożyczkę ogólnego przeznaczenia nie jest zatwierdzany. 
 • Brak dokumentów lub dokumentów: Brak dokumentów we wniosku bez bardzo ważnej przyczyny może również spowodować negatywny wynik wniosku o pożyczkę. W takim przypadku zgodę na pożyczkę można uzyskać poprzez uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Jaki jest cel kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel: remont, wakacje, zakupy, spłata zobowiązań, itp. 

Co to jest RRSO pożyczki gotówkowej?

Stawka RRSO, która jest skrótem od Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej w kredytach ogólnego przeznaczenia (gotówkowych) zgodnie z decyzją Rady Ministrów.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który jest udzielany poprzez wykazanie, na wniosek banków, nieruchomości zarejestrowanej na osobę, która będzie korzystać z kredytu jako zabezpieczenia, zazwyczaj w wysokokwotowych kredytach. 

Czym jest prowizja za wcześniejsze zamknięcie kredytu gotówkowego?

Regulacja prawna procedur przedterminowego zamknięcia kredytu gotówkowego zawarta jest w art. 15 Rozporządzenia w sprawie umów o kredyt gotówkowy. Zgodnie z tą regulacją konsumenci nie są karani za wcześniejsze zamknięcie kredytu gotówkowego. Zaletą wcześniejszego zamknięcia kredytów konsumenckich dla konsumentów jest to, że pozostałe odsetki i koszty nie są płacone. Ponieważ odsetki i inne koszty nie będą płacone za okresy po okresie przedterminowej spłaty, uzyskuje się dyskonto od całkowitej kwoty spłaty obliczonej podczas korzystania z kredytu.

Harmonogram spłaty pożyczki gotówkowej z terminem zapadalności 12 miesięcy i oprocentowaniem 1,3% na 10.000 PLN przedstawia się następująco:

Dojrzałość Kwota raty Główny Odsetki INNYCH KOSZTÓW ProwizjaPozostało 
jeden 920 PLN 764 PLN 130 PLN 20 PLN 7 PLN 9236 PLN 
920 PLN 776 zł 120 PLN 18 PLN 6 PLN 8460 PLN 
920 PLN 788 PLN 110 PLN 16 PLN 5 lir tureckich 7671 PLN 
920 PLN 801 zł 100 PLN 15 PLN 5 lir tureckich 6871 PLN 
920 PLN 813 zł 89 zł 13 PLN 4 PLN 6058 PLN 
920 PLN 826 zł 79 zł 12 PLN 4 PLN 5232 PLN 
920 PLN 839 zł 68 PLN 10 lir 3 PLN 4393 PLN 
920 PLN 852 PLN 57 zł 9 PLN 3 PLN 3 542 PLN 
920 PLN 865 PLN 46 zł 7 PLN 2 PLN 2677 PLN 
10 920 PLN 878 PLN 35 PLN 5 lir tureckich 2 PLN 1798 PLN 
11 920 PLN 892 zł 23 PLN 4 PLN 1 PLN 906 PLN 
12 920 PLN 906 PLN 12 PLN 2 PLN 1 PLN 0 zł 
11 043 PLN 10.000 PLN 869 PLN 130 PLN 43 PLN 

W tym przykładzie suma odsetek i podatków wynosi 1,043 PLN. Jeśli ta pożyczka zostanie zamknięta w 6. miesiącu, zostanie naliczona zniżka za wcześniejszą spłatę w wysokości 289 PLN.

Jakie są przykłady kalkulacji kredytu gotówkowego?

Istnieje pewna formuła obliczania kredytów konsumpcyjnych, ale INNYCH KOSZTÓW i prowizji, które są przejmowane, powodują, że w naszym kraju obliczanie kredytu opiera się na innej formule.  

Kalkulacja kredytów gotówkowych różni się w zależności od całkowitej kwoty zaciągniętej pożyczki, stopy procentowej i terminu zapadalności. Zasadniczo miesięczny plan płatności jest obliczany w następujący sposób: 

 • Najpierw obliczana jest miesięczna stała kwota płatności. 
 • Całkowite miesięczne odsetki naliczane są od całkowitej kwoty zaciągniętej pożyczki (kapitału) 
 • 5% PROWIZJI i 15% innych kosztów są dodawane do naliczonych odsetek w celu obliczenia całkowitego podatku. 
 • Całkowitą spłatę kapitału oblicza się, odejmując odsetki i podatki obliczone od łącznej kwoty miesięcznej stałej płatności. 
 • Całkowita spłata kapitału za dany miesiąc jest odejmowana od całkowitej kwoty kapitału wykorzystanej pożyczki i znajduje się pozostała kwota kapitału. 
 • Ta sama kalkulacja dotyczy pozostałego kapitału na następny miesiąc.
 • Proces ten powtarza się dla każdego okresu płatności aż do terminu zapadalności.

Przykład kalkulacji kredytu gotówkowego w wysokości 50 000 PLN z miesięcznym oprocentowaniem 1,9% i terminem zapadalności 12 miesięcy jest następujący:

Termin płatności Kwota raty Główny Odsetki INNYCH KOSZTÓW Prowizji Pozostało 
jeden 4809,66 3669,66 950,00 142,50 47,50 46330,34 
4809,66 3753,33 880,28 132,04 44.01 42577,02 
4809,66 3838,90 808.96 121,34 40,45 38738,12 
4809,66 3926,43 736,02 110,40 36,80 34811,69 
4809,66 4015,95 661.42 99,21 33,07 30795,74 
4809,66 4107,51 585,12 87,77 29.26 26688.22 
4809,66 4201,17 507.08 76,06 25,35 22487,06 
4809,66 4296,95 427,25 64.09 21,36 18190.11 
4809,66 4394,92 345,61 51,84 17.28 13795,18 
10 4809,66 4495,13 262.11 39,32 13.11 9300,06 
11 4809,66 4597,62 176,70 26,51 8.84 4702,44 
12 4809,66 4702,44 89,35 13.40 4,47 0,00 

Przykład obliczeniowy dla kredytu konsumenckiego w wysokości 50 000 PLN z oprocentowaniem miesięcznym 1,9% i terminem spłaty 24 miesiące wygląda następująco:

Termin płatności Kwota raty Główny Odsetki INNYCH KOSZTÓW ProwizjaPozostało 
jeden 2728 1588,15 950,00 zł 142,50 PLN 47,50 PLN 48 411,85 
2728 1624,36 919,83 PLN 137,97 zł 45,99 zł 46 787,50 
2728 1,661,39 888,96 PLN 133,34 zł 44,45 PLN 45,126,11 
2728 1,699,27 857,40 zł 128,61 zł 42,87 PLN 43 426,84 
2728 1.738.01 825,11 zł 123,77 zł 41,26 zł 41 688,83 
2728 1 777,64 792,09 zł 118,81 zł 39,60 zł 39 911,19 
2728 1818,17 758,31 PLN 113,75 zł 37,92 zł 38,093,02 
2728 1859,62 723,77 zł 108,57 zł 36,19 zł 36 233,39 
2728 1 902,02 688,43 zł 103,27 zł 34,42 PLN 34 331,37 
10 2728 1945,39 652,30 zł 97,84 zł 32,61 zł 32 385,98 
11 2728 1 989,75 615,33 zł 92,30 zł 30,77 zł 30 396,23 
12 2728 2035,11 577,53 PLN 86,63 zł 28,88 zł 28 361,12 
13 2728 2 081,51 538,86 PLN 80,83 zł 26,94 zł 26 279,61 
14 2728 2 128,97 499,31 zł 74,90 zł 24,97 zł 24,150,64 
15 2728 2177,51 458,86 zł 68,83 zł 22,94 zł 21 973,13 
16 2728 2.227.16 417,49 PLN 62,62 zł 20,87 zł 19.745.97 
17 2728 2277,94 375,17 zł 56,28 zł 18,76 zł 17 468,03 
18 2728 2329,87 331,89 PLN 49,78 zł 16.59 PLN 15,138,16 
19 2728 2.383.00 287,63 PLN 43,14 zł 14.38 PLN 12 755,16 
20 2728 2437,33 242,35 zł 36,35 zł 12.12 PLN 10 317,84 
21 2728 2492,90 196,04 zł 29,41 zł 9,80 PLN 7824,94 
22 2728 2549,74 148,67 PLN 22.30 PLN 7,43 PLN 5,275,20 
23 2728 2607,87 100,23 zł 15.03 PLN 5,01 PLN 2667,33 
24 2728 2667,33 50,68 zł 7,60 PLN 2,53 PLN 0,00

Przykład obliczeniowy dla kredytu konsumenckiego w wysokości 50 000 PLN z oprocentowaniem miesięcznym 1,9% i okresem 36 miesięcy przedstawia się następująco:

Termin płatności Kwota raty Główny Odsetki INNYCH KOSZTÓW ProwizjaPozostało
jeden 2.051 910,93 950,00 zł 142,50 PLN 47,50 PLN 49 089,07 
2.051 931,70 932,69 PLN 139,90 PLN 46,63 zł 48157,37 
2.051 952,94 914,99 PLN 137,25 zł 45,75 PLN 47,204,43 
2.051 974,67 896,88 PLN 134,53 PLN 44,84 PLN 46 229,76 
2.051 996,89 878,37 zł 131,75 PLN 43,92 zł 45,232,87 
2.051 1,019,62 859,42 zł 128,91 zł 42,97 zł 44 213,25 
2.051 1,042,87 840,05 PLN 126,01 zł 42,00 zł 43 170,38 
2.051 1,066,65 820,24 zł 123,04 zł 41,01 zł 42 103,74 
2.051 1090,96 799,97 zł 120,00 zł 40,00 zł 41.012,77 
10 2.051 1,115,84 779,24 zł 116,89 PLN 38,96 zł 39 896,93 
11 2.051 1141,28 758.04 zł 113,71 zł 37,90 zł 38 755,65 
12 2.051 1,167,30 736,36 zł 110,45 zł 36,82 zł 37 588,35 
13 2.051 1,193,92 714,18 zł 107,13 zł 35,71 PLN 36 394,44 
14 2.051 1,221,14 691,49 PLN 103,72 PLN 34,57 zł 35,173,30 
15 2.051 1248,98 668,29 PLN 100,24 PLN 33,41 zł 33.924.32 
16 2.051 1277,46 644,56 zł 96,68 PLN 32,23 zł 32 646,87 
17 2.051 1,306,58 620,29 zł 93,04 zł 31.01 zł 31,340,29 
18 2.051 1,336,37 595,47 PLN 89,32 zł 29,77 zł 30,003,91 
19 2.051 1,366,84 570,07 zł 85,51 zł 28,50 zł 28 637,07 
20 2.051 1 398,00 544,10 zł 81,62 zł 27.21 PLN 27 239,07 
21 2.051 1429,88 517,54 PLN 77,63 zł 25,88 zł 25 809,19 
22 2.051 1.462.48 490,37 PLN 73,56 zł 24,52 zł 24 346,71 
23 2.051 1495,82 462,59 PLN 69,39 zł 23.13 PLN 22.850,89 
24 2.051 1529,93 434,17 zł 65,13 zł 21,71 zł 21 320,96 
25 2.051 1,564,81 405,10 zł 60,76 zł 20,25 zł 19.756.14 
26 2.051 1600,49 375,37 PLN 56,31 zł 18,77 zł 18,155,65 
27 2.051 1,636,98 344,96 PLN 51,74 zł 17,25 zł 16 518,67 
28 2.051 1.674.30 313,85 zł 47.08 zł 15,69 zł 14 844,37 
29 2.051 1.712.48 282,04 zł 42,31 zł 14.10 PLN 13,131,89 
30 2.051 1,751,52 249,51 PLN 37,43 zł 12.48 PLN 11,380,37 
31 2.051 1 791,46 216,23 zł 32,43 zł 10,81 PLN 9.588.91 
32 2.051 1832,30 182,19 zł 27,33 zł 9.11 PLN 7756,61 
33 2.051 1874,08 147,38 zł 22.11 PLN 7,37 zł 5882,53 
34 2.051 1916,81 111,77 zł 16,77 zł 5,59 PLN 3965,72 
35 2.051 1960,51 75,35 PLN 11.30 PLN 3,77 zł 2005,21 
36 2.051 2005,21 38.10 zł 5,71 PLN 1,90 PLN 0,00

Kalkulacja kredytu gotówkowego w banku PKO BP S.A.

Według danych z dnia 24 czerwca 2022 r. tabela kalkulacji kredytu konsumenckiego przedstawia się następująco: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,19%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 494,07 zł, oprocentowanie zmienne 7,89%, całkowity koszt kredytu 894,07 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 894,07 zł), 23 miesięczne raty równe po 478,92 zł i ostatnia rata: 478,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego Pekao S.A.

Według danych z dnia 24 czerwca 2022 r. tabela kalkulacji kredytu konsumenckiego Pekao S.A. przedstawia się następująco:

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy.
RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,90% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 4737 zł, pożyczka zaciągnięta na 17 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,49% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 344,21 zł (w tym: odsetki 344,21 zł), całkowita kwota do zapłaty 5081,21 zł, płatna w 16 ratach miesięcznych po 298,90 zł, 17. rata wyrównująca 298,81 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 4737 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 28.04.2022 r.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego w Alior Banku

Według danych z dnia 24 czerwca 2022 r. tabela kalkulacji kredytu konsumenckiego Alior Bank przedstawia się następująco:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty promocyjnej „Niezmienna konsolidacja II” wynosi 16,79%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 75 900 zł; całkowita kwota do zapłaty: 139 019,48 zł; oprocentowanie stałe: 12,9%; całkowity koszt kredytu: 63 119,48 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 7523,40 zł, odsetki: 55 596,08 zł; 104 miesięczne raty, w tym 103 równe raty w wysokości 1336,74 zł, ostatnia rata: 1335,26 zł. Kalkulacja została dokonana na 1.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 zł. Oferta promocyjna uwzględnia zawarcie umowy ubezpieczenia na życie dla kwot kredytu od 30 000 zł do 70 000 zł lub umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW dla kwot kredytu powyżej 70 000 zł. Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Dla kwot kredytu powyżej 70 000 zł Alior Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW. Wyżej przedstawione kwoty obejmują kredytowane koszty. W ramach promocji można konsolidować pożyczki, kredyty, limity w rachunkach, karty kredytowe tylko spoza Alior Banku. Łączna kwota konsolidowanych zobowiązań wynosi min. 10 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na życie z PZU Życie SA – ochrona trwa 24 albo 36 miesięcy, także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego mBanku

Według danych z dnia 24 czerwca 2022 r. tabela kalkulacji kredytu konsumenckiego mBanku przedstawia się następująco:

Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,68% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 976 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 840 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 11,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 864 zł (w tym: prowizja 0% – 0 zł, oprocentowanie – 11,99%, odsetki 3 864 zł), 47 miesięcznych rat, w tym 46 miesięcznych raty równych w wysokości po 400,85 zł, ostatnia rata 400,90 zł. Kalkulacja na dzień 28.04.2022 r. To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegóły znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie promocji „Wiosenna obniżka” dostępnych na: www.mbank.pl/kg-promocja Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl//indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-gotowkowego/ W ramach kredytu gotówkowego klient może uruchomić na maksymalnie 3 miesiące wakacje kredytowe. Skorzystanie z tej możliwości wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego ING

Według danych z dnia 27 maja 2022 r . tabela kalkulacji kredytów konsumenckich ING Banku przedstawia się następująco:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,34%
Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 14 615,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 20 040,00zł; oprocentowanie zmienne 10,49%; całkowity koszt pożyczki 5425,00 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 3419,92 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 2005,08 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 49 miesięcznych rat płatnych 9. dnia miesiąca, w tym 48 rat po 368,06 zł i ostatnia rata 368,04 zł. Kalkulacja dokonana 9. czerwca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego w Credit Agricole

Zgodnie z danymi z dnia 27 maja 2022 r. tabela kalkulacji kredytów ogólnego przeznaczenia Credit Agricole przedstawia się następująco:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 17 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 27 900,57 zł, oprocentowanie stałe 10,50%, całkowity koszt kredytu 10 800,57 zł (w tym: prowizja 2 725,74 zł, odsetki 7 103,37 zł, ubezpieczenie nieobowiązkowe 971,46 zł), 69 miesięcznych równych rat w wysokości 398,58 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 398,55 zł. Kalkulację przygotowaliśmy 20.12.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Decyzję o udzieleniu kredytu gotówkowego, jego wysokości i warunkach (m.in. oprocentowaniu i prowizji) podejmujemy indywidualnie, na podstawie analizy Twojej zdolności kredytowej i pod warunkiem, że spełnisz nasze wymogi formalne. Decyzję dostaniesz nawet w ciągu 10 min od momentu, w którym złożysz kompletny wniosek o kredyt.

Przykład obliczenia kredytu gotówkowego Millenium

Według danych z dnia 27 maja 2022 r. tabela kalkulacji kredytu konsumenckiego Millenium przedstawia się następująco:

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z „Promocją wiosenną – II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,83%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 614,05 zł, oprocentowanie stałe 8,49%, całkowity koszt kredytu: 4 614,05 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 4 614,05 zł), 60 m-cznych rat równych w wys. 410,23 zł, 1 rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja na dzień 07.05.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja wiosenna – II edycja” trwa do 15.07.2022 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 m-cy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł,15 000 zł,20 000 zł, 30 000 zł lub 40 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 m-cy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku oraz zadeklarują przelew dochodu w wysokości min. 1000 zł netto na swój ROR w Banku. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki Promocji zawarte w Regulaminie „Promocja wiosenna – II edycja”.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z „Promocją wiosenną z ubezpieczeniem – II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,01%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 28 511,25 zł, oprocentowanie stałe 7,49%, całkowity koszt kredytu: 8511,25 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 4 791,25 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie 3720,00 zł), 60 m-cznych rat równych w wysokości 475,19 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.05.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Jakie są metody obliczania kredytu gotówkowego?

Konsumenci mogą skorzystać z 3 różnych metod przy ustalaniu kwoty kredytu konsumenckiego, który chcą wycofać. Metody kalkulacji kredytu konsumenckiego są następujące:

 • Obliczanie kredytów konsumenckich według terminu zapadalności: Przy obliczaniu kredytów konsumenckich według terminu zapadalności bez zmiany kwoty kredytu do wykorzystania, odsetki i podatki do zapłacenia rosną wraz ze wzrostem terminu zapadalności. Im dłuższy termin, tym wyższe koszty odsetek i podatków, a im krótszy, tym niższe koszty odsetek i podatków.
 • Naliczanie kredytów konsumenckich według miesięcznych rat: Konsumenci mogą wykorzystać potrzebną im kwotę kredytu zgodnie z wysokością miesięcznej raty, którą ustalą. W takim przypadku tabela płatności jest przygotowywana według ustalonej kwoty, a łączne odsetki i podatki są ustalane według kwoty do zapłaty miesięcznie. Przy kalkulacji kredytów konsumenckich w ratach miesięcznych całkowity okres spłaty liczony jest po wnioskowanej kwocie spłaty.
 • Kalkulacja kredytów konsumpcyjnych według stóp procentowych: Stopa procentowa jest najważniejszym elementem kalkulacyjnym całkowitego kosztu kredytów konsumpcyjnych. Ponieważ PROWIZJE są obliczane na podstawie łącznej kwoty odsetek, a także kwoty odsetek od kapitału, na korzyść konsumenta jest wybór najniższej możliwej stopy procentowej przy obliczaniu kredytu gotówkowego. 

Szybki wniosek kredytowy:

  Kwota zadłużenia (od 10 tys. zł)? (wymagane)

  Jaką ratę możesz płacić? (od 100 zł)? (wymagane)

  Forma oddłużania? (niewymagane):
  oddłużanie prawnekredyt (brak zaległości)upadłość konsumenckapożyczka pod mieszkanieinne

  Czy masz chwilówki/parabanki? (niewymagane)

  Czy miałeś/masz kredyty konsolidacyjne? (niewymagane)

  Czy masz komornika? (niewymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora forum i/lub podmioty współpracujące.

  Najczęściej wybierane kredyty gotówkowe na forum:

  5/5 - (21 votes)
  https://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/07/4-mity-o-Pętli-Kredytowj.jpghttps://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/07/4-mity-o-Pętli-Kredytowj-150x150.jpgDoradcy Forum *rekomendowaniKredyty gotówkoweKredyty gotówkowe,Oprocentowanie,RRSOForum-oddluzanie.pl analizuje najlepsze oferty kredytowe w bankach i SKOK-ach. Dopasowujemy najlepsze rozwiązania kredytu gotówkowego do indywidualnych możliwości. Poznaj ratę kredytu i złóż wniosek: Forum-kredytowe analizuje najlepsze oferty kredytowe w bankach i SKOK-ach. Dopasowujemy najlepsze rozwiązania kredytu gotówkowego do indywidualnych możliwości. Wybierz kwotę i okres spłaty i poznaj ratę kredytu. Złóż...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.