Dlaczego ponad 1,5 miliona kierowców już korzysta z polis wykupionych on-line? Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu samochodu. AC to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (w…
Czytaj dalej >>