Społeczność: pytaniaKategoria: Pożyczki pozabankoweRządowe zmiany na rynku pożyczek pozabankowych?
Lizyk zapytał 1 rok temu

Ostatnio słyszałem o tym, że rząd planuje zmiany w przypadku pożyczek pozabankowych i kredytów w zakresie kosztów pozaodsetkowych. Wiecie coś o tym?

5/5 - (2 votes)
3 odpowiedzi
EligiuszSS. odpowiedział 6 miesięcy temu

Minister  Sprawiedliwości chce uzupełnić art. 304 kodeksu karnego. Dodany do niego zostanie paragraf:” ci, którzy w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą żądać będą od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlegać będą karze więzienia od trzech miesięcy do lat pięciu”.

5/5 - (2 votes)
Andrzej odpowiedział 6 miesięcy temu

Takie firmy nigdy nie znikną, zawsze będzie jakiś sposób aby ominęły wprowadzane przepisy. Przecież państwo tez na tym korzysta. Wprowadzenie przepisów nie gwarantuje ich adekwatnego wprowadzenia w życie na rzecz dłużników.

5/5 - (1 vote)
TrenerPrawa odpowiedział 6 miesięcy temu

Stawki maksymalne odsetek wynoszą dziś dwukrotność odsetek ustawowych (obecnie 2 x 5 proc., czyli 10 proc.). Ta maksymalna stawka ma zastosowanie do odsetek lub innych świadczeń związanych z udzieleniem pożyczek cywilnych.
Obecnie w kodeksie karnym lichwa  jest przestępstwem – zgodnie z art. 304 k.k. do trzech lat więzienia grozi osobie, która, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym.

4.5/5 - (2 votes)
Twoja odpowiedź

18 + 14 =

LizykSpołeczność: pytania › Kategoria: Pożyczki pozabankowe › Rządowe zmiany na rynku pożyczek pozabankowych? 0 Dobre Słabe Lizyk zapytał 1 rok temu Ostatnio słyszałem o tym, że rząd planuje zmiany w przypadku pożyczek pozabankowych i kredytów w zakresie kosztów pozaodsetkowych. Wiecie coś o tym? ...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.