Narodowy Bank Polski
wikipedia.org

Narodowy Bank Polski: historia

Korzenie Narodowego Banku Polskiego sięgają okresu zaborów, gdy w 1828 r. na mocy dekretu cara Mikołaja I powołano do życia Bank Polski (aczkolwiek warto odnotować, że już w 1763 r. Stanisław Konarski proponował utworzenie narodowego banku). Jego autonomia jednak ulegała ograniczeniom po powstaniach listopadowym i styczniowym.

W grudniu 1916 r. na ziemiach zaboru rosyjskiego zajętych przez siły niemieckie podjęta została decyzja
o utworzeniu Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Została ona upoważniona m.in. do emisji waluty znanej jako marka polska.

Z chwilą odzyskania niepodległości wspomniana instytucja została przejęta przez polskie władze i kontynuowała swą działalność. Do jej najważniejszych dokonań należy zaliczyć ujednolicenie systemu monetarnego w warunkach istnienia różnych walut odziedziczonych po zaborcach.

Decyzje NBP a Covid-19

Wszystkie kroki ograniczające rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 powodowały jednocześnie negatywne skutki dla gospodarki i budżetów gospodarstw domowych.

W związku z tym polskie władze 18 marca 2020 r. zapowiedziały zestaw działań określanych jako tarcza antykryzysowa, zmierzających do wsparcia podmiotów dotkniętych skutkami kryzysu spowodowanego pandemią.

Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

styczeń4 (wtorek)
luty8 (wtorek)
marzec8 (wtorek)
kwiecień6 (środa)
maj5 (czwartek)
czerwiec8 (środa)
lipiec7 (czwartek)
sierpień23 (wtorek)*
wrzesień7 (środa)
październik5 (środa)
listopad 9 (środa)
grudzień7 (środa)

Stopy Procentowe w Europie i Ameryce Północnej

W Europie stopy procentowe banków centralnych były zazwyczaj niskie. Najwyższa główna stopa procentowa obowiązywała na Białorusi (7,75%), zaś spośród państw Unii Europejskiej najwyższy poziom głównej stopy procentowej banku centralnego notowano w Chorwacji (2,5%).

W reakcji na pandemię wiele banków centralnych zareagowało bardzo szybko i w podobny sposób,
obniżając główne stopy procentowe do najniższych poziomów w historii, także bliskich 0%. Takie działania podjęła w Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna (Fed), która w kolejnych krokach, począwszy od 4 marca 2020 r., obniżyła główną stopę procentową do poziomu 0,25%.

Podobny poziom stóp procentowych obowiązywał w USA w latach 2008–2015, co było reakcją Fed
na globalny kryzys finansowy z 2008 r
. Jak już wcześniej podkreślano, także polski bank centralny obniżył, w trzech krokach, główną stopę procentową łącznie o 1,4 punktu procentowego, do najniższego w historii poziomu 0,1%.

Może cię zainteresować: Kredyt hipoteczny: czy warto brać w ty roku. Opinie i porady?

Niskie stopy procentowe a ceny

Niskie stopy procentowe wraz z operacjami walutowymi prowadzonymi przez NBP wpłynęły na osłabienie złotego. Polska waluta straciła na wartości przede wszystkim w stosunku do dolara, euro i franka szwajcarskiego, co wywiera istotny wpływ na eksport i import.

Niski kurs polskiego złotego jest korzystny dla eksporterów i tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ale z drugiej strony skutkuje wzrostem cen towarów importowanych, a wśród nich przede wszystkim cen paliw, to z kolei jest jednym z czynników wzrostu inflacji.

Nie można także pominąć faktu, że deprecjacja złotego jest niekorzystna dla kredytobiorców, którzy spłacają długi w walucie obcej np. w CHF. Dodajmy na koniec tego wątku, że niskie stopy procentowe przyczyniają się do wzrostu konsumpcji, która powiązana jest z inflacją.

Duży popyt jest jednym z czynników wpływających na wzrost cen. Z drugiej strony wysoka inflacja oraz bardzo nisko oprocentowane kredyty i depozyty w bankach skutkują zwiększeniem konsumpcji, co jest korzystne dla budżetu państwa.

Jak podniesienie stóp procentowych wpływa na kredyt hipoteczny? Przykład 400 tys. zł

Załóżmy, że stopa procentowa wynosi 3% w skali roku (jako suma zmiennej stawki WIBOR 3M i stałej marży). Jeżeli stopa procentowa wzrośnie do poziomu 4% w skali roku, w wyniku podniesienia stawki WIBOR 3M o jeden punkt procentowy, to wówczas rata wynosząca początkowo 1896,85 zł będzie wyższa o 214,5 zł, czyli aż o ponad 10%, zaś całkowity koszt kredytu wzrośnie o ponad 64 tys. zł w stosunku do pierwotnie naliczonego przy rocznej stopie wynoszącej 3%. 

Co znacząco przyczyni się do obciążenia finansowego potencjalnego kredytobiorcy. Trudne kredyty dla zadłużonych:

Czytaj dalej: https://forum-oddluzanie.pl/pytanie/zalatwiam-trudne-kredyty-dla-zadluzonych/

Stopy procentowe NBP

W dniu 5 października 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

źródło: NBP.pl, forum-kredytowe.org

5/5 - (18 votes)
https://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/MdM-lub-RnS-programy-kredytów-hipotecznych.jpghttps://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/MdM-lub-RnS-programy-kredytów-hipotecznych-150x150.jpgDoradcy Forum *rekomendowaniDyskusje ogólneInwestycjeKredyty gotówkoweStopy procentowewikipedia.org Narodowy Bank Polski: historia Korzenie Narodowego Banku Polskiego sięgają okresu zaborów, gdy w 1828 r. na mocy dekretu cara Mikołaja I powołano do życia Bank Polski (aczkolwiek warto odnotować, że już w 1763 r. Stanisław Konarski proponował utworzenie narodowego banku). Jego autonomia jednak ulegała ograniczeniom po powstaniach listopadowym i...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.