Umorzenie bądź zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdzone sposoby.

Umorzenie egzekucji komorniczej. Umorzenie komornika?

W obecnych czasach żyjemy w przekonaniu, że pojawienie się egzekucji komorniczej na zaciągniętych przez nas zobowiązaniach to najgorsze co może się stać i nie ma od tego odwrotu. Otóż nie.

Po raz kolejny podkreślam, że z każdej sytuacji jest wyjście. Postępowanie egzekucyjne najprościej rzecz ujmując  jest to dochodzenie zaciągniętych przez nas należności przez organy egzekucyjne. Aby postępowanie egzekucyjne mogło się rozpocząć organ egzekucyjny musi nabyć tytuł wykonawczy – jest to podstawą egzekucji natomiast tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Organami egzekucyjnymi są sądy, oraz komornicy działający przy tych sądach. Po otrzymaniu nakazy zapłaty, który jest standardowym krokiem w dochodzeniu wierzytelności przez wierzyciela mamy 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu co nie dopuści do egzekucji komorniczej. Natomiast, jeżeli komornik już działa na naszym zobowiązaniu jest szansa aby umorzyć bądź zawiesić egzekucję.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w toku postępowania egzekucyjnego może wystąpić kilka przypadków, które mogą uniemożliwić dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania. Jeżeli przeszkody nie można usunąć (trwały charakter przeszkody) albo nie zostanie usunięta w określonym terminie (brak podjęcia czynności w terminie), takie postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.

Należy wskazać, iż postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone z mocy prawa w następujących przypadkach:

1. Jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania(czyli np. nie złożył niezbędnego podpisu, nie złożył w terminie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania). Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia

2. W przypadku zakończenia sprawy o rozwód, ze względu na obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny i alimentów co do okresu, za który zostały orzeczone w sprawie o rozwód, a także po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Dodatkowo może się okazać, że egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Wszystkie te sposoby są regulowane przez odpowiednie paragrafy kc.

Częstym pytaniem, które pojawia się w praktyce nie tylko prawników, jest czy umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza, że dłużnik nie posiada już długu.

Pragnę wskazać, iż z umorzenia egzekucji nie wynika, iż dług również został przysłowiowo umorzony, czyli go po prostu nie ma. Komornik umarza postępowanie egzekucyjne, uznając, że nie ma możliwości wyegzekwowania odpowiednich należności w przypadku, gdy dłużnik jest niewypłacalny, tj. nie posiada majątku, jest bezrobotny.

Warto podkreślić, że przez cały okres przedawnienia konkretnej należności, czyli przez okres 10 lat dłużnik pozostaje dłużnikiem, czyli musi spłacić swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, który może podczas tego terminu upomnieć się o swoje pieniądze lub inną należność.

Podsumowując, umorzenie postępowania oznacza zakończenie postępowania bez zaspokojenia żądania wierzyciela. Ponadto skutkiem umorzenia egzekucji jest uchylenie dokonanych w toku czynności egzekucyjnych. Jednakże, istotnym dla wierzyciela jest to, że mimo umorzenia może on wszcząć ponowną egzekucję, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Masz dodatkowe pytania w temacie: Postępowanie egzekucyjne? Zostaw komentarz, dzięki czemu uzyskasz pomoc jednego z ekspertów, możesz również nawiązać kontakt z Forumowiczami i wymienić poglądy i opinie tutaj: Forum

5/5 - (7 votes)
https://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/Umorzenie-egzekucji-komorniczej.-1024x683.jpghttps://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/Umorzenie-egzekucji-komorniczej.-150x150.jpgElka500Komornik i windykacjaUmorzenie Egzekucji Komorniczej,Umorzenie KomornikaUmorzenie bądź zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdzone sposoby. W obecnych czasach żyjemy w przekonaniu, że pojawienie się egzekucji komorniczej na zaciągniętych przez nas zobowiązaniach to najgorsze co może się stać i nie ma od tego odwrotu. Otóż nie. Po raz kolejny podkreślam, że z każdej sytuacji jest wyjście. Postępowanie egzekucyjne najprościej rzecz...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.