Główna Forum Pozostałe produkty finansowe W jaki sposób odzyskać ubezpieczenie kredytu? W jaki sposób odzyskać ubezpieczenie kredytu?

#1362
DonFL
Gość

Odnośnie zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczenia przy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jeżeli składka ta została pobrana jednorazowo za cały okres umowy kredytu przy podpisywaniu umowy zgodnie z artykułem 813 k.c., który wszedł w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r., składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela Nie oznacza to jednak, iż przed tą datą ubezpieczający pozbawieni byli prawa do zwrotu części niewykorzystanej składki. Przed wejściem w życie nowelizacji przepisu art. 813 k.c. zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ogóle też przysługiwał. Czyli kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu przed sierpniem 2007 r. mogą ubiegać się o zwrot części składki za niewykorzystany okres. Roszczenie o zwrot składki przedawnia się z upływem 3 lat. Jeżeli składka ubezpieczeniowa była rozliczana w systemie miesięcznym i dokonano wcześniejszej spłaty kredytu, bank również powinien dokonać odpowiedniego rozliczenia.

Główna › Forum › Pozostałe produkty finansowe › W jaki sposób odzyskać ubezpieczenie kredytu? › W jaki sposób odzyskać ubezpieczenie kredytu? 18 lutego, 2024 o 8:50 am #1362 DonFLGość Odnośnie zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczenia przy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jeżeli składka ta została pobrana jednorazowo za cały okres umowy kredytu przy podpisywaniu...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.