Główna Forum Dyskusje ogólne Zadłużenie ZUS. Zadłużenie Firm w ZUS

#1283
malinka
Gość

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika warunków udzielonej ulgi, umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty jest rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, w całości, staje się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co skutkuje zwiększeniem zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.

Główna › Forum › Dyskusje ogólne › Zadłużenie ZUS. › Zadłużenie Firm w ZUS 17 lutego, 2024 o 4:06 pm #1283 malinkaGość W przypadku niedotrzymania przez dłużnika warunków udzielonej ulgi, umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty jest rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, w całości, staje się natychmiast wymagalne. W takiej...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.