Główna Forum Pomoc dla zadłużonych Zajęcie komornicze a wstąpienie w związek małżeński. Zajęcie komornicze a wstąpienie w związek małżeński. Co z wynagrodzeniem nowego partnera?

#1355
Garincza
Gość

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy i małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Główna › Forum › Pomoc dla zadłużonych › Zajęcie komornicze a wstąpienie w związek małżeński. › Zajęcie komornicze a wstąpienie w związek małżeński. Co z wynagrodzeniem nowego partnera? 7 lutego, 2024 o 6:24 am #1355 GarinczaGość Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.