Forum-Oddluzanie: pytania i odpowiedziKategoria: Pomoc zadłużonymCzy komornik może zająć wpływ z tytułu funduszu alimentacyjnego?
Anonimowy zapytał 3 miesiące temu

Otrzymuję wpływy z funduszu alimentacyjnego czy komornik może je zająć?

Dodaj ocenę
5 odpowiedzi
Best Answer
Eukaliptus odpowiedział 1 tydzień temu

Komornik nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego ze świadczeń z FA. Świadczenia pomocy społecznej nie podlegają bowiem egzekucji. „Na mocy art. 833 § 6 kpc, w treści nadanej przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 229), nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, , świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne,  dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej”. W razie gdyby do takiego zajęcia doszło przysługuje nam skarga na czynności komornika.

Dodaj ocenę
Aga odpowiedział 1 miesiąc temu

Środki pieniężne wpływając na konto tracą „tożsamość”. Jeżeli dłużnik nie udzieli informacji z jakiego tytułu otrzymuje wpływy na konto traktowane są jako dochód dłużnika. To po stronie dłużnika są wszystkie obowiązki informacyjne i dbałości o ograniczenie zajęcia egzekucyjnego. Ani bank ani komornik nie sprawdzają statusu wpływów na konto. Dłużnik musi przede wszystkim udzielić podstawowych, ustawowych informacji aby nie zostały zajęta świadczenia socjalne.

3.5/5 - (2 votes)
Anonimowy odpowiedział 4 tygodnie temu

Zajęcie środków z konta bankowego z tytułu alimentów należy wyjaśnić w Banku. Inną przyczyna może być brak udzielenia informacji komornikowi dotyczących źródeł dochodu.

Dodaj ocenę
Eukaliptus odpowiedział 2 tygodnie temu

Zajęcie konta przez komornika nie oznacza zajęcia wpływów z funduszu. Po pierwsze z konta bankowego możesz pobrać do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 12 tys. zł. Nawet przy egzekucji komorniczej. Po drugie zgłoś się do komornika o powiedz, że na takie i takie konto wpływają Ci alimenty. Przecież to nie Twoje wynagrodzenie tylko pieniądze na dziecko/dzieci.

Dodaj ocenę
Anonimowy odpowiedział 7 dni temu

To dlaczego nie mogę wypłacić alimentów wypłaconych prze Fundusz Alimentacyjny? Konto jest zajęte przez komornika i nie mogę wypłacić alimentów. Co zrobić, do kogo mam się zwrócić?

Dodaj ocenę
Twoja odpowiedź

8 + 19 =

AnonimowyForum-Oddluzanie: pytania i odpowiedzi › Kategoria: Pomoc zadłużonym › Czy komornik może zająć wpływ z tytułu funduszu alimentacyjnego? 1 Dobre Słabe Anonimowy zapytał 3 miesiące temu Otrzymuję wpływy z funduszu alimentacyjnego czy komornik może je zająć? ...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.