Antywindykacja. Nowe pojęcie w słowniku dłużnika?

Antywindykacja. Pojęcie, definicje, co to jest?

Antywindykacja, pomoc dłużnikom, ochrona dłużnika.

Jaka jest prawidłowa definicja powyższych terminów?

Utarło się, że antywindykacja to wszelkie działania najczęściej prawne, które mogą doprowadzić do poprawy naszej sytuacji finansowej wobec wierzycieli, najczęściej firm windykacyjnych czy w czasie trwania egzekucji komorniczej.

Dłużnicy mają swoje prawa a ich naruszenie może skutkować bardzo negatywnymi konsekwencjami zarówno dla komornika jak i windykatora. Komornik za rażące naruszenie prawa może być nawet wydalony ze służby, a za działania swoich pracowników odpowiada jak za własne. Windykator natomiast do drzwi dłużnika zapukać nie może, nie posiada on uprawnień komornika. Często jednak zdarza się tak, że z niewiedzy windykatorzy są do domów wpuszczani a następnie dostają od dłużników pieniądze, które nie idą na spłatę zadłużenia a raczej na opłatę czynności windykatorów.

Co należy robić w przypadku natarczywej windykacji?

„Każda firma windykacyjna musi działać w granicach prawa, ogólnych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz nie może czynić z swojego prawa użytku który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 5 k.c.)
Działając na zlecenie wierzyciela, czyli na zasadzie pełnomocnictwa do tego by wyegzekwować od konsumenta dłużnika należność firma windykacyjna może: wzywać do zapłaty, negocjować warunki spłaty, zawierać ugody. Pod względem prawnym konsument dłużnik płaci wtedy wierzycielowi ale niejako za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
Jeżeli firma windykacyjna zakupiła na zasadzie cesji zobowiązanie konsumenta dłużnika od wierzyciela staje się niejako właścicielem tej wierzytelności. Ale w tej sytuacji wraz z tą wierzytelnością przechodzą na firmę windykacyjną wszystkie związane z nią prawa (np.: roszczenie o zaległe odsetki, albo prawo konsumenta dłużnika do stwierdzenia, że taka wierzytelność już nie istnieje lub jest przedawniona). Zgodnie z prawem wierzyciel ma prawo przekazać dane osobowe konsumenta dłużnika firmie windykacyjnej” źródło: http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Na windykatorów przysługują każdemu dłużnikowi środki zaskarżenia. Taką skargę można wysłać zarówno do samego wierzyciela jak i do UOKiK.

Co robić kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej?

  • Odczytać z jakiego tytułu dochodzone jest wobec niego roszczenie np.: niezapłacona faktura.
  • Zastanowić się czy wymagane przez firmę windykacyjną roszczenie nie zostało już przez niego opłacone – w takiej sytuacji najlepiej pisemnie zwrócić się do wierzyciela i firmy windykacyjnej (listem oznaczonym) z wyjaśnieniem i załączona kopią dowodu wpłaty.
  • Ustalić czy na pewno kiedykolwiek współpracował z wymienionym przez firmę windykacyjną wierzycielem np.: czy miał podpisana umowę na usługę świadczenia usług telefonicznych, czy zawierał umowę kredytu, czy zamawiał, kupował towar w firmie wysyłkowej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, powinniśmy listem poleconym zażądać od firmy windykacyjnej czy wskazanego wierzyciela kopii dokumentu będącego podstawa prawna roszczenia np.: kopii umowy
  • Zastanowić się czy roszczenie nie jest roszczeniem przedawnionym

Masz dodatkowe pytania w temacie: Antywindykacja – pomoc dłużnikom? Zostaw komentarz, dzięki czemu uzyskasz pomoc jednego z ekspertów, możesz również nawiązać kontakt z Forumowiczami i wymienić poglądy i opinie tutaj: Forum.

5/5 - (15 votes)
https://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/Antywindykacja-1024x682.jpghttps://forum-oddluzanie.pl/wp-content/uploads/2016/04/Antywindykacja-150x150.jpgMichał KamińskiKomornik i windykacjaAntywindykacja,Antywindykacja OpinieAntywindykacja. Nowe pojęcie w słowniku dłużnika? Antywindykacja, pomoc dłużnikom, ochrona dłużnika. Jaka jest prawidłowa definicja powyższych terminów? Utarło się, że antywindykacja to wszelkie działania najczęściej prawne, które mogą doprowadzić do poprawy naszej sytuacji finansowej wobec wierzycieli, najczęściej firm windykacyjnych czy w czasie trwania egzekucji komorniczej. Dłużnicy mają swoje prawa a ich naruszenie może...Witamy na Forum Oddłużeniowym, najnowocześniejszym forum o oddłużaniu, pomocy prawnej, kredytach i pożyczkach.